DMCA Takedown Verzoeken bij Groei Hosting

Bij Groei Hosting nemen we de rechten van inhoudseigenaren zeer serieus. Als u gelooft dat uw auteursrechtelijk beschermde materiaal zonder toestemming wordt gebruikt op een website die door ons wordt gehost, volg dan de procedure hieronder om een DMCA Takedown verzoek in te dienen.

Procedure

  1. Stuur een e-mail naar support@groeihosting.nl met de volgende informatie:
  • Uw volledige naam en contactinformatie, inclusief telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een gedetailleerde beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat naar uw mening is gekopieerd of gebruikt op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt.
  • De exacte URL of een beschrijving van de locatie van het inbreukmakende materiaal.
  • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de auteursrechteigenaar, zijn agent of de wet.
  • Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.
  • Uw fysieke of elektronische handtekening.
  1. Na ontvangst van uw e-mail streven we ernaar om binnen een week te reageren.

  2. Zodra uw verzoek is ontvangen en gevalideerd, stellen we de eigenaar van de website op de hoogte van de volledige details van de claim, inclusief uw persoonlijke gegevens. De website-eigenaar heeft dan 5 werkdagen om het betwiste materiaal te verwijderen of de claim te betwisten. Als ze dit niet doen, zullen we hun account pauzeren.

Geschillen

Als de eigenaar van de website uw claim betwist, moet het geschil tussen u en de website-eigenaar worden opgelost. Zodra de website-eigenaar de claim betwist, wordt het een juridisch proces tussen u en de website-eigenaar. Groei Hosting speelt geen rol in het geschil tussen u en de website-eigenaar.

Houd er rekening mee dat valse claims van auteursrechtinbreuk kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. U kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief kosten en advocaatkosten, als u ten onrechte beweert dat materiaal of activiteit een inbreuk maakt op uw auteursrecht.